Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
Głównym celem podyplomowych studiów „Gospodarka nieruchomościami” jest wykształcenie specjalistów z zakresu zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie oraz wyceny nieruchomości, którzy po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej będą przygotowani do egzaminów kwalifikacyjnych i samodzielnego wykonywania tych zawodów. Studia ściśle łączą wiedzę prawniczą, techniczną, ekonomiczną oraz menedżerską i społeczno-psychologiczną, niezbędną do odbycia praktyki, a następnie do efektywnego wykonywania tych zawodów na wolnym rynku.

Program studiów zgodny jest z aktualnie obowiązującymi minimalnymi wymaganiami programowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07.06.2010 r. Organizator przedmiotowych studiów zapewnia wszystkim absolwentom możliwość niezwłocznego podjęcia praktyki zawodowej.

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, które zajmują się lub w przyszłości planują zajmować się wyceną nieruchomości, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami.

Po ukończeniu studiów podyplomowych ich absolwent nabywa merytoryczne i formalne przygotowanie do odbycia wymaganej praktyki zawodowej w wybranym zawodzie z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: Ukończenie studiów wyższych (inżynierskich, licencjackich, magisterskich) dowolnego kierunku.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Laboratorium Instytutu Budownictwa
mgr inż. Halina Jasik
ul. prof. Z. Szafrana 1,
65-516 Zielona Góra
Budynek A-8, pokój nr 09
tel.: 68 328 26 07, fax: 68 328 47 77.


Szczegółowe informacje na: http://www.dk.uz.zgora.pl/studia_podyplomowe/SP_19/PODYPLOMOWE%20STUDIA%20GOSPODARKI%20NIERUCHOMO%C5%9ACIAMI.pdf

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 2 500,00 zł. Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl