Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stwarzają możliwość podjęcia pracy w instytucjach poradnictwa zawodowego, placówkach szkolnych, zakładach pracy, jak również na prowadzenie własnej działalności. Obejmują 350 godzin w ramach, których są między innymi realizowane następujące przedmioty: teoria i praktyka poradnictwa zawodowego, psychologiczne podstawy rozwoju człowieka, podstawy poradnictwa, rynek pracy i zatrudnienia, zarządzanie zasobami ludzkimi, działalność gospodarcza, kapitał, przedsiębiorstwo, system prywatnej przedsiębiorczości, podstawy przedsiębiorczości, dydaktyczne podstawy poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości. Ponadto plan studiów obejmuje zajęcia praktyczne w instytucjach poradnictwa zawodowego i oświaty.

Studia są adresowane do nauczycieli oraz pracowników firm.

Informacje na temat studiów podyplomowych DZiP dostępne są także na stronie: www.iibnp.uz.zgora.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia;
- kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (wypełniane na miejscu na I zjeździe).


DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu IBiNP;
ul. prof. Z. Szafrana 4; (bud. A-11, pok. 121)
65-516 Zielona Góra;
e-mail: sekretariat@iibnp.uz.zgora.pl
tel. 68 328 47 46.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30.10.2019 r.


Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 600 zł (całość: 4 800 zł)
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wm.uz.zgora.pl

www.wm.uz.zgora.pl