Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są do absolwentów wszystkich szkół wyższych z tytułem zawodowym lub tytułem magistra.

Ukończenie studiów podyplomowych nadaje uprawnienia starszego inspektora ds. BHP zgodnie z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami). Studia stwarzają możliwość podjęcia pracy w instytucjach nadzoru warunków pracy, zakładach
pracy każdej branży, jak również pozwalają świadczyć usługi na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia stwarzają możliwość podjęcia pracy w instytucjach poradnictwa zawodowego, placówkach szkolnych, zakładach pracy, jak również na prowadzenie własnej działalności. Obejmują 360 godzin w ramach, których są realizowane następujące przedmioty, między innymi:
- teoria i praktyka poradnictwa zawodowego,
- psychologiczne podstawy rozwoju człowieka,
- podstawy poradnictwa,
- rynek pracy i zatrudnienia,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- działalność gospodarcza,
- kapitał,
- przedsiębiorstwo,
- system prywatnej przedsiębiorczości,
- podstawy przedsiębiorczości,
- dydaktyczne podstawy poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości.

Ponadto plan studiów obejmuje zajęcia praktyczne w instytucjach poradnictwa zawodowego i oświaty.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronach: www.iibnp.uz.zgora.pl oraz www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php);
− odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał);
− kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
− 1 zdjęcie;
− kserokopia dowodu osobistego;
− zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (wypełniane na miejscu na I zjeździe).

REKRUTACJA: na podstawie kolejności zgłoszeń.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW- 30.11.2015 r.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu IBiNP;
ul. prof. Z. Szafrana 4;
65-516 Zielona Góra
tel.68 328 47 46; e-mail: sekretariat@iibnp.uz.zgora.pl
(bud. A-11, pok. 121) .

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 600 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wm.uz.zgora.pl

www.wm.uz.zgora.pl