Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM

Kategoria: Mechanika i budowa maszyn

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia adresowane są dla osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznego wykształcenia z tematyki projektowania przestrzennego elementów maszyn oraz z programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. Oferta przedmiotów zapewnia studentom możliwość dogłębnego poszerzenia wiedzy z zakresu konstrukcji, technologii oraz programowania obrabiarek CNC.W ramach procesu kształcenia szczególny nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z nowoczesną techniką projektowania maszyn i procesów technologicznych oraz z elementami wiedzy związanymi z obsługą i programowaniem maszyn sterowanych numerycznie. Podstawowa wiedza i umiejętności inżynierskie są wzbogacone o zagadnienia związane z normalizacją oraz organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Studia są adresowane do absolwentów studiów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub innych kierunkach inżynieryjno-technicznych.

Po ukończeniu studiów ich absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami wystarczającymi do natychmiastowego podjęcia pracy zawodowej w wyuczonej specjalności.

Druk do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcia na studia;
- odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem inżyniera lub magistra;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej;
-kserokopia dowodu osobistego;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Wydział Mechaniczny
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
ul. prof. Z. Szafrana 4,
65-516 Zielona Góra
tel.: 68 328 26 17

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30.10.2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 100 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wm.uz.zgora.pl

www.wm.uz.zgora.pl