Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ochrona środowiska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Biologicznych

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA NA UZ ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE W JĘZYKU ANGIELSKIM.

The graduate receives a thorough education in the field of Environmental Protection enabling him or her to be involved in programming, organizing and controlling activities in the field of protection and shaping the environment. He is prepared to carry out the scientific research related to the specific field of study. The Environmental Protection graduate has a basic education in Biology, Chemistry, Ecology, Physics, Information Technology and Mathematics, a general education of the natural environment in Biochemistry, Geology, Pedology, Hydrology, Meteorology, Climatology, Microbiology, Toxycology, as well as education for specific purposes in man’s impact on the environment, the atmosphere, hydrosphere and pedosphere threats, the nature conservation, controlling and shaping the environment, water and waste management of the industrial and agricultural development. The thorough education gained during the studies includes the lawful and economic knowledge of the environmental protection. The Environmental Protection graduates are particularly able to work in the administrative units at all levels, industry, agriculture, research laboratories, colleges, universities, schools and institutions dealing with the integrated management of the environment.

Limit miejsc wynosi 15.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr na studiach stacjonarnych wynosi 2 250 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wnb.uz.zgora.pl

www.wnb.uz.zgora.pl