Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności – VII edycja

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Proponowane studia podyplomowe terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności są odpowiedzią na Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Studia obejmują 310 h zajęć realizowanych w formie ćwiczeń, warsztatów, wykładów i 120 h praktyk (60 h w zakresie terapii pedagogicznej i 60 h pedagogiki zdolności), co dwa tygodnie w cyklach sobotnio-niedzielnych. Spełniają one warunek kwalifikacji pedagogicznych do nauczania pierwszego i kolejnego przedmiotu, ponieważ są zgodne z Rozporządzeniem MNSW z dn. 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela.

ADRESAT: Studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych, absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.


KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: Po ukończeniu studiów podyplomowych terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności, absolwent uzyskuje dodatkowe kwalifikacje:

- nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej;

- nauczyciela w placówkach pozaszkolnych;

- przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi i twórczymi.

INFORMACJE DODATKOWE:

strona www: http://www.wpps.uz.zgora.pl/p1/

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia;

- 1 zdjęcie;

- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich o specjalności nauczycielskiej;

- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (oryginał);

- zobowiązanie ponoszenia kosztów opłatności za studia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

mgr Kamila Szczepuła
Biuro Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
al. Wojska Polskiego 69, p. 126
65-762 Zielona Góra
tel. 68 328 32 36

lub

mgr Katarzyna Januszek
al. Wojska Polskiego 69, p. 224
65-762 Zielona Góra
tel. 68 328 47 22.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 700,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl