Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna – I edycja

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia podyplomowe "Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna" będą trwały 1,5 roku, tj. 3 semestry (16 miesięcy). Studia obejmują: 110 godz. przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, 220 godz. przygotowania w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 120 godz. z terapii pedagogicznej i 180 godz. praktyki (tj. 60 godz. w
przedszkolu, 60 godz. w kl. I-III i 60 godz. terapii pedagogicznej).

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie bez przygotowania pedagogicznego.
Po ukończeniu studiów podyplomowych edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej słuchacz uzyskuje kwalifikacje:
− nauczyciela wychowania przedszkolnego,
− nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
− pedagoga specjalisty do prowadzania terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, klas wyrównawczych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków
studiów magisterskich lub licencjackich, którzy chcą nabyć kwalifikacje nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 1 zdjęcie;
‒ dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich;
‒ potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał).

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dziekanat Wydziału Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
ul. al. Wojska Polskiego 69, pok. 126,
65-762 Zielona Góra
tel: 68 328 32 36.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 30.09.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 800,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl