Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wczesne nauczanie języków obcych dla absolwentów studiów języków obcych

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Absolwent tej specjalności w toku kształcenia otrzymuje rzetelne przygotowanie do pracy nauczycielskiej w zakresie wczesnej nauki języka obcego. Posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć wczesnej nauki języka obcego. Może podjąć pracę w
przedszkolu, w kl. I-III szkoły podstawowej jako nauczyciel języka obcego. Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (110 godz.) i problematyki edukacji elementarnej (45 godz.) i wczesnego nauczania języków obcych (175 godz.) oraz praktykę z wczesnego nauczania języka obcego 60 godz. (tj. 30 godz. w przedszkolu i 30 godz. w kl. I-III). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w cyklach sobotnio-niedzielnych.

Studia są adresowane do absolwentów studiów języków obcych.

Absolwenci zdobędą kwalifikacje nauczyciela wczesnego nauczania języka
obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

INFORMACJE DODATKOWE:
Proponowane "Studia podyplomowe wczesnego nauczania języka obcego dla absolwentów studiów języków obcych" są odpowiedzią na Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wczesnego nauczania języków obcych (parag. 11 i 12).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich języka obcego.


WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 1 zdjęcie;
‒ dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich ze specjalnością nauki języka obcego;
‒ potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał).


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dziekanat Wydziału Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
ul. al. Wojska Polskiego 69, pok. 126,
65-762 Zielona Góra
tel: 68 328 32 36.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 28.09.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl