Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Postępowanie administracyjne

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przekazanie teoretycznej wiedzy o postępowaniu administracyjnym zarówno ogólnym, jak i jego szczególnych formach, w stopniu umożliwiającym jego prawidłowe zastosowanie w praktyce w działalności struktur administracji publicznej, przy działalności gospodarczej oraz jej obsłudze prawnej. Studia ukierunkowane są na tych absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych, którzy zajmują się zawodowo szeroko rozumianą problematyką stosowania przepisów procedur administracyjnych lub zainteresowani są nabyciem wiedzy o postępowaniu administracyjnym oraz umiejętności jej stosowania.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa od 15 słuchaczy.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe);
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
- kserokopia dowodu osobistego;
- 2 zdjęcia.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Wydział Prawa i Administracji
Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, pok. 307
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra
tel. 68 328 22 44
e-mail: sekretariat@wpa.uz.zgora.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,- zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl