Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
Studia służą zdobyciu kompetencji specjalistycznych w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Studia zaadresowane są do absolwentów szkół wyższych zaangażowanych zawodowo w zamówienia publiczne, lub do tych którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarze inwestycji publicznych. Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa od 15 słuchaczy.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stroniehttp://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe);
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
- kserokopia dowodu osobistego;
- 2 zdjęcia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, pok. 307
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra
tel. 68 328 22 44
e-mail: sekretariat@wpa.uz.zgora.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 450,- zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl