Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia służą zdobyciu kompetencji specjalistycznych w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Studia zaadresowane są do absolwentów szkół wyższych zaangażowanych zawodowo w zamówienia publiczne, lub którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarze inwestycji publicznych. Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych.

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Ewaryst Kowalczyk e.kowalczyk@wpa.uz.zgora.pl tel. 691 749 859.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa od 15 słuchaczy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe);
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
- 1 zdjęcie
REKRUTACJA: Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu
miejsc). Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa od 15
słuchaczy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie
http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II
stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
- 1 zdjęcie.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2015 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
ul. Podgórna 50 (pok. 13, bud. A-0)
65-246 Zielona Góra
tel. 68 328 23 33.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 450,- zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl