Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe studia prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
Podyplomowe studia prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego kierowane są do absolwentów kierunków prawa, administracji oraz ekonomii w szczególności kierowane są do prawników praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a także ekonomistów, pracowników Urzędów i Izb Administracji Skarbowej oraz aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Tematyka studiów obejmuje w szczególności problematykę: zasad odpowiedzialności karnej i zasad karania za przestępstwa gospodarcze (m.in. kolizja ustaw w czasie, funkcja błędu, zbieg przepisów, typizacja kodeksowych i pozakodeksowych przestępstw gospodarczych), zasad odpowiedzialności i karania za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, typizacji przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, jak również procesowego i wykonawczego prawa karnego skarbowego.

Studia stwarzają możliwość pogłębienia i usystematyzowania wiedzy z zakresu prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa co najmniej 35 słuchaczy. Maksymalna liczba uczestników –60 słuchaczy.
WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stroniehttp://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe);
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
- kserokopia dowodu osobistego;
- 2 zdjęcia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, pok. 307
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra
tel. 68 328 22 44
e-mail: sekretariat@wpa.uz.zgora.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 950 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl