Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Prawo samorządu terytorialnego

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej umożliwiającej podjęcie pracy urzędniczej w administracji samorządowej. Celem kształcenia jest również przygotowanie do aktywnej działalności radnych i działaczy społecznych. Adresatem studiów są więc osoby sprawujące funkcje reprezentatywne w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zatrudnione w administracji na stanowiskach kierowniczych i urzędnicy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa od 15 słuchaczy.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe);
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
- kserokopia dowodu osobistego;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
- 2 zdjęcia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, pok. 307
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra
tel. 68 328 22 44
e-mail: sekretariat@wpa.uz.zgora.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900 zł;

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl