Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Żywienie i dietetyka w sporcie

Kategoria: Dietetyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest zapoznanie z ogólnymi zasadami żywienia i sposobami oceny wpływu składników żywnościowych na stan zdrowia osób aktywnych fizycznie i sportowców. Słuchacze zapoznają się z aktualnymi zaleceniami żywienia w oparciu o wiedzę dotyczącą wzajemnych korelacji między żywnością i sposobem żywienia a zdrowiem człowieka. Poznają sposoby żywienia osób o wzmożonym wysiłku fizycznym w różnych dyscyplinach sportu oraz w wybranych jednostkach chorobowych, zaburzeniach metabolicznych i zaburzeniach odżywiania o podłożu psychogennym. Studia stanowią ponadto źródło wiedzy praktycznej niezbędnej w walce z otyłością i chorobami dieto-zależnymi. Przygotowują do identyfikowania i rozpoznawania potrzeb i błędów żywieniowych, osób aktywnych fizycznie oraz umożliwiają nabycie umiejętności opracowywania indywidualnych programów dietetycznych.


Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych na poziomie studiów magisterskich lub licencjackich kierunków medycznych i związanych zawodowo ze sportem. Studia skierowane są dla osób zainteresowanych żywieniem różnych grup, w szczególności sportowców i osób aktywnych fizycznie oraz poradnictwem dietetycznym.

W czasie studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie 7 drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji w ramach szkolnictwa wyższego w zakresie: oceny stanu odżywienia i analizy składu ciała, sposobów żywienia osób o wzmożonym wysiłku fizycznym w różnych dyscyplinach sportu, a także żywienia w zaburzeniach metabolicznych i zaburzeniach odżywiania,planowania indywidualnych programów dietetycznych (z wykorzystaniem programów wspomagających układanie diet), dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjentów/klientów, planowania/ strategii dietetycznych i suplementacyjnych dla sportowców, ukierunkowanych na wzrost efektywności wysiłku fizycznego i osiągnięć sportowych, z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań, prawidłowego komponowania posiłków z uwzględnieniem wartości odżywczej i walorów zdrowotnych pożywienia. Obszarem działalności zawodowej absolwenta mogą być ośrodki i kluby sportowe, rekreacyjne oraz rehabilitacyjne, uzdrowiska, poradnie dietetyczne, ośrodki spa, gabinety odnowy biologicznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja ciągła, trwa do wypełnienia minimalnej liczby kandydatów (min. 20 osób)

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (formularz dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl/pl/studia_pl.html;

- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, licencjackich;

- 1 zdjęcie;

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dziekanat Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
ul. Zyty 28, bud. F,
65-046 Zielona Góra

tel.: 68 328 31 44

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty można składać w terminie do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr wynosi 1 400 zł.

Opłata rekrutacyjna 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Zyty 28
65 - 046 Zielona Góra

biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl
www.wlnz.uz.zgora.pl