Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Medycyna (kier. lekarski) - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 6 - letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego lekarza.

Absolwent kierunku lekarskiego uzyskuje tytuł zawodowy lekarza. Ma możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego. Przygotowany jest do świadczenia usług w zróżnicowanych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się tutaj: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/lekarski/
Zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych limit miejsc wynosi 60.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
• rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018l;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 11 lipca 2018;
• ogłoszenie list rezerwowych: 11 lipca 2018;
zakwalifikowani do przyjęcia termin ogłoszenia listy przyjmowanie dokumentów
z listy rankingowej 11.07.2018 12–14.07.2018
I tura – z listy rezerwowej 17.07.2018 18.07.2018
II tura – z listy rezerwowej 20.07.2018 23.07.2018
III tura – z listy rezerwowej 25.07.2018 26.07.2018
IV tura – z listy rezerwowej 30.07.2018 31.07.2018
V tura – z listy rezerwowej 2.08.2018 3.08.2018
VI tura – z listy rezerwowej 31.08.2018 3.09.2018
VII tura – z listy rezerwowej 5.09.2018 6.09.2018
VIII tura – z listy rezerwowej 8.09.2018 10.09.2018
IX tura – z listy rezerwowej 12.09.2018 13.09.2018
X tura – z listy rezerwowej 15.09.2018 17.09.2018
XI tura – z listy rezerwowej 19.09.2018 20.09.2018
XII tura – z listy rezerwowej 22.09.2018 24.09.2018
XIII tura – z listy rezerwowej 26.09.2018 27.09.2018

 ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 28 września 2018.

Opłaty

AAzwiń
Na studiach niestacjonarnych opłata za rok wynosi 29 500 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Zyty 28
65 - 046 Zielona Góra

biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl
www.wlnz.uz.zgora.pl