Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Żywienie człowieka i dietoterapia

Kategoria: Dietetyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie specjalistów lub podniesienie kwalifikacji z zakresu żywienia indywidualnego i zbiorowego. Studia są odpowiedzią na potrzeby rynku. Epidemia chorób cywilizacyjnych, z których większość jest powiązana ze sposobem odżywiania, stwarza zapotrzebowanie na indywidualne poradnictwo dietetyczne. Powszechne zainteresowanie zdrowym stylem życia wymaga wsparcia ze strony specjalistów (fitness, wellness). Rozwój gastronomii stacjonarnej i cateringowej daje miejsca pracy osobom przygotowanym do planowania racjonalnych posiłków i organizacji żywienia zbiorowego. Wybierając studia podyplomowe „Żywienie człowieka i dietoterapia” słuchacz zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie: budowy układu pokarmowego, wiedzy o chorobach dietozależnych, wymagań żywieniowych dla różnych grup ludności, prawa żywnościowego, dietetyki w chorobach wewnętrznych oraz metabolicznych, analizy żywności, higieny i toksykologii żywności, systemów zarządzania jakością, podstawy projektowania w gastronomii oraz żywienia zbiorowego.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych związanych z branżą żywnościową (osób zatrudnionych w usługach żywieniowych, prowadzących doradztwo żywieniowe i odnowy biologicznej), a także wszystkich chętnych pragnących uaktualnić i pogłębić wiedzę z oferowanego zakresu.

Merytoryczne i formalne przygotowanie do podjęcia pracy w ramach prowadzenia własnej praktyki doradztwa żywieniowego lub w współpracy w tym zakresie z firmami z branży wellness oraz specjalistyczne przygotowanie do pracy w zakładzie żywienia zbiorowego.

Zajęcia prowadzone w systemie kształcenia niestacjonarnego, mają charakter obowiązkowy. Zajęcia są zaplanowane na soboty i niedziele podczas zjazdów dla studiów niestacjonarnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą przyjęcia kandydatów na pierwszy semestr studiów podyplomowych „Żywienie człowieka i dietoterapia” jest ukończenie przynajmniej studiów inżynierskich lub licencjackich (I stopnia).

Została uruchomiona elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php?


WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich (I stopnia);

- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;

- 2 zdjęcia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dziekanat Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
mgr Joanna Merda -Lupa
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów
tel.: 68 352 83 08

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
www.wzs.uz.zgora.pl