Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Menadżer w branży rolno-spożywczej

Kategoria: Ekonomia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów podyplomowych „Menadżer w branży rolno-spożywczej” zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje ułatwiające pełnienie funkcji kierownika w przedsiębiorstwach branży rolno-spożywczej. Wiadomości z zakresu prawa żywnościowego, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz zapoznanie się ze współczesnymi procesami i trendami technologicznymi, a także sytuacją rynkową w Polsce i UE w branży mięsnej, mlecznej, zbożowej, owocowo-warzywnej i przemyśle fermentacyjnym będą pomocne dla zrozumienia realiów funkcjonowania jednostek gospodarczych przetwórstwa rolno-spożywczego. W ramach treningu kompetencji menadżerskich uczestnik studiów będzie mógł nabyć i rozwinąć umiejętności dotyczące komunikacji, motywacji, negocjacji, zarządzania zespołem, wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem i innych. Absolwent zostanie również wyposażony w profesjonalne narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie coachingowym (motywowanie, wspieranie rozwoju i odkrywanie potencjału pracowników).
Studia skierowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem (tytuł licencjata, inżyniera lub magistra), które pracują (lub zamierzają pracować) na stanowiskach kierowniczych na dowolnym szczeblu hierarchicznym w przedsiębiorstwach branży rolno-spożywczej, a także osób prowadzących (lub zamierzających uruchomić) własną działalność gospodarczą, związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym.
Po ukończeniu studiów ich absolwent będzie dysponował merytorycznym przygotowaniem do prowadzenia własnej firmy lub pełnienia funkcji kierowniczej w przedsiębiorstwie w branży rolno-spożywczej. Certyfikat ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) International Coach Federation po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego.

UWAGA! Zajęcia prowadzone w systemie kształcenia niestacjonarnego, mają charakter obowiązkowy. Odbywają się w soboty i niedziele podczas zjazdów dla studiów niestacjonarnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą przyjęcia kandydatów na pierwszy semestr studiów podyplomowych jest ukończenie studiów inżynierskich lub licencjackich (I stopnia).


WYMAGANE DOKUMENTY:

- obowiązuje elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php?

- odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich (I stopnia);

- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;

- 2 zdjęcia.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
mgr Joanna Merda -Lupa
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów
tel.: 68 352 83 08

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 800,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
www.wzs.uz.zgora.pl