Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Enologia (winiarstwo)

Kategoria: Rolnictwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe z zakresu „Enologii” będą źródłem niezbędnej wiedzy dla wszystkich osób pragnących zgłębić tajniki uprawy winorośli i produkcji wina. Słuchacze będą mogli zapoznać się z nowoczesną aparaturą do badań surowca i produktu oraz ze sposobami wytwarzania wina na linii technologicznej w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. Doświadczalna winnica założona na tym ośrodku pozwoli zaprezentować słuchaczom metody i sposoby pielęgnacji winnic.

Studia skierowane są zarówno do ludzi młodych (rozpoczynających dopiero swoją pracę) jak i dojrzałych (chcących rozszerzyć bądź uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje zawodowe). Absolwent studiów podyplomowych „Enologia” ma przekrojową wiedzę i umiejętności w zakresie: uprawy i pielęgnacji winorośli, procesów technologicznych i urządzeń wykorzystywanych podczas winifikacji, najnowszych technik analizy fizykochemicznej i sensorycznej wina oraz moszczu, specyfiki wytwarzania i pielęgnacji szerokiego asortymentu win czerwonych, białych, różowych, musujących i specjalnych, prawa i ekonomii w aspekcie produkcji win i uprawy winorośli.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych pracą w winnicach i winiarniach, a także dla osób pragnących założyć i prowadzić własną działalność w tej branży.

Absolwenci tych studiów dysponują merytorycznym i formalnym przygotowaniem do założenia własnej winnicy i winiarni, a także posiadają wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu enologii.


Zajęcia prowadzone w systemie kształcenia niestacjonarnego, mają charakter obowiązkowy.

Zajęcia są zaplanowane na soboty i niedziele podczas zjazdów dla studiów niestacjonarnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą przyjęcia kandydatów na pierwszy semestr studiów podyplomowych „Enologia” jest ukończenie studiów inżynierskich lub licencjackich (I stopnia).


WYMAGANE DOKUMENTY:

- obowiązujke elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php?
;
- odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich (I stopnia);

- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;

- 2 zdjęcia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dziekanat Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
mgr Joanna Merda -Lupa
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów
tel.: 68 352 83 08.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 620,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
www.wzs.uz.zgora.pl