Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 293-57-00
fax. (012) 293-50-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Towaroznawstwo - studia magisterskie

Wydział: Wydział Towaroznawstwa

Opis kierunku

AAzwiń
Towaroznawstwo jest samodzielnym kierunkiem studiów, łączącym w szczególny sposób nauki ekonomiczne z podstawami wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych-technicznych. Oprócz wiedzy ogólnoekonomicznej studenci zdobywają aktualną i dogłębną wiedzę specjalistyczną w zakresie kształtowania i zapewnienia jakości wyrobów w całym cyklu ich istnienia (czyli od zaprojektowania , poprzez wytwarzanie, aż po ich utylizację) i usług, które to czynniki stają się skutecznym narzędziem dla organizacji gospodarczych w walce konkurencyjnej na rynku. Na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się z: efektywnym sterowaniem procesami kształtowania jakości produktów (wyrobów i usług); oczekiwanymi przez klientów właściwościami tych produktów; metodami badania i oceny jakości produktów; systemami zapewnienia ich jakości; racjonalnym marketingiem, jako narzędziem w lansowaniu i promocji produktów. Studenci mogą specjalizować się w określonej problematyce na wybranej przez siebie specjalności, seminarium dyplomowym, wykładach do wyboru, praktyce dyplomowej. Mogą doskonalić się także poprzez uczestnictwo w pracach studenckich kół naukowych. W wyniku podpisania umowy między Wydziałem Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a Polskim Centrum Badań i Certyfikacji studenci Wydziału Towaroznawstwa mogą przystąpić do egzaminu i otrzymać certyfikat asystenta jakości oraz pełnomocnika systemu zarządzania jakością, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Specjalności oferowane na kierunku Towaroznawstwo:
1. Ekologia wyrobów
2. Handlowo

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek Główny
pok. 003-004

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:
- poniedziałki, wtorki, czwartki - godz. 11.00-14.00
- piątki - godz. 11.00-14.00, 15.00-17.00
- soboty - godz. 8.00-12.00

W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.