Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 293-57-00
fax. (012) 293-50-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział: Wydział Towaroznawstwa

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie i inżynieria produkcji jest samodzielnym kierunkiem studiów, który łączy nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu z podstawami nauk technicznych w wybranym zakresie inżynierii produkcji.
Kształci specjalistów do spraw przygotowania i zarządzania procesami produkcyjnymi. W każdym przedsiębiorstwie potrzebny jest zespół specjalistów zajmujących się zarządzaniem, czyli: kierowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem projektowania i realizacji procesów produkcyjnych.

Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności menadżerskie oraz umiejętności rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym wiedzę z zakresu: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych. Poza tym wiedza absolwenta będzie obejmować nadzorowanie obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu oraz wiedzę z zakresu zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, logistyki, formułowania zadań z zakresu technologii i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwenci są przygotowani do zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Posiadają wiedzę do organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych. Biorą udział w realizacji i wdrażaniu prac badawczo- rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Perspektywy zawodowe:
Menadżerowie produkcji mogą podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych w:

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek Główny
pok. 003-004

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:
- poniedziałki, wtorki, czwartki - godz. 11.00-14.00
- piątki - godz. 11.00-14.00, 15.00-17.00
- soboty - godz. 8.00-12.00

W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.