Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 293-57-00
fax. (012) 293-50-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ekonomia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Opis kierunku

AAzwiń
Nauczanie na tym kierunku koncentruje się na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, ujmowanej tak w makro- i mikroskali, jak i w przekroju krajowym i międzynarodowym. Kierunek stwarza możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz metod i technik prowadzenia analiz ekonomicznych.
W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości, postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność.

Specjalności oferowane na kierunku Ekonomia:
1. Ekonomia menedżerska
2. Gospodarowanie nieruchomościami
3. Przedsiębiorczość i innowacje
4. Strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne
5. Strategie rozwoju społeczno ekonomicznego
6. Public Management and Administration
7. Zarządzanie i doradztwo personalne

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek Główny
pok. 015, 015A, 015B, 015C, 016, 018

Dziekanat obsługuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach:
- Administracja
- Ekonomia
- Gospodarka i administracja publiczna
- Europeistyka
- Stosunki międzynarodowe
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:
- poniedziałki, wtorki, czwartki - godz. 11.00-14.00
- piątki - godz. 11.00-14.00, 15.00-17.00
- soboty - godz. 8.00-12.00

W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.