Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 293-57-00
fax. (012) 293-50-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administracja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek został utworzony z myślą o przeprofilowaniu tradycyjnego postrzegania administracji jako wyłącznej domeny prawa na rzecz uwzględnienia ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej sfery publicznej. Studia są osadzone w praktyce społeczno-gospodarczej i umożliwiają wszechstronny rozwój osobisty oraz pogłębianie pozanaukowych zainteresowań.

Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci charakteryzują się solidnym wykształceniem w dziedzinach: administracji, prawa, ekonomii, nauk politycznych i zarządzania. Posiadają umiejętności analitycznego myślenia oraz doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu problemów. W pracy zawodowej potrafią skutecznie posługiwać się nowoczesnymi technikami informatycznymi.

Perspektywy zawodowe:
Kierunek przygotowuje kompetentną i etyczną kadrę dla potrzeb administracji publicznej, dobrze znającą przepisy prawa i posiadającą gruntowną wiedzę ekonomiczną.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek Główny
pok. 015, 015A, 015B, 015C, 016, 018

Dziekanat obsługuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach:
- Administracja
- Ekonomia
- Gospodarka i administracja publiczna
- Europeistyka
- Stosunki międzynarodowe
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:
- poniedziałki, wtorki, czwartki - godz. 11.00-14.00
- piątki - godz. 11.00-14.00, 15.00-17.00
- soboty - godz. 8.00-12.00

W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.