Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 293-57-00
fax. (012) 293-50-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Europeistyka

Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Europeistyka dostarcza szerokiej wiedzy teoretycznej z zakresu integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych (system instytucjonalny UE, procedury decyzyjne, zakres kompetencji i uprawnień organów UE), prawnych (system prawny, źródła prawa wspólnotowego, rodzaje aktów prawnych i ich funkcjonowanie w krajowym systemie prawnym) oraz ekonomicznych (mikro- i makropodstawy procesów integracyjnych, pogłębianie integracji rynków, idea jednolitego rynku europejskiego i zasady funkcjonowania swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału oraz ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, znajomość zasad polityk wspólnotowych).

Studia adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu integracji europejskiej i które chcą odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne na specjalistów z tej dziedziny a także do tych którzy zamierzają związać swą karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek Główny
pok. 015, 015A, 015B, 015C, 016, 018

Dziekanat obsługuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach:
- Administracja
- Ekonomia
- Gospodarka i administracja publiczna
- Europeistyka
- Stosunki międzynarodowe
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:
- poniedziałki, wtorki, czwartki - godz. 11.00-14.00
- piątki - godz. 11.00-14.00, 15.00-17.00
- soboty - godz. 8.00-12.00

W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.