Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 293-57-00
fax. (012) 293-50-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów na kierunku Turystyka i rekreacja umożliwi studentom uzyskanie wszechstronnej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii, działania biur podróży oraz systemów informatycznych w turystyce. Absolwenci tego kierunku będą mieli także odpowiednie przygotowanie do zakładania własnej działalności gospodarczej w sektorze turystycznym.

Perspektywy zawodowe
Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja będzie posiadał umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w językach obcych. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze turystycznym, a także do pracy w: biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią przyszłym absolwentom znalezienie ciekawej pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Specjalności na kierunku Turystyka i rekreacja:
1. Turystyka międzynarodowa
2. Hotelarstwo i gastronomia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek Główny
pok. 006A

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:
- poniedziałki, wtorki, czwartki - godz. 11.00-14.00
- piątki - godz. 11.00-14.00, 15.00-17.00
- soboty - godz. 8.00-12.00

W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.