Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 293-57-00
fax. (012) 293-50-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: Wydział Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek oferuje studentom możliwość opanowania szerokiej specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami, a także instytucjami non profit. Studenci tego kierunku poznają problemy ekonomiki, organizacji i finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej i zarządczej, marketingu, metod i procesów zarządzania firmą, ze szczególnym uwzględnieniem sektora handlu, turystyki i polityki kadrowej.

Perspektywy zawodowe:
Kierunek kształci przyszłych menedżerów i ekspertów z dziedziny zarządzania zatrudnianych w różnego rodzaju instytucjach jak i prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Studia na kierunku Zarządzanie są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów), natomiast studia drugiego stopnia 2 lata (4 semestry). Studia są prowadzone w formie stacjonarnej (studia dzienne) i niestacjonarnej (zaoczne).

Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie:
1. Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
2. Marketing
3. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
4. Rachunkowość
5. Zarządzanie firmą
6. Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
7. Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek Główny
pok. 006A

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:
- poniedziałki, wtorki, czwartki - godz. 11.00-14.00
- piątki - godz. 11.00-14.00, 15.00-17.00
- soboty - godz. 8.00-12.00

W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.