Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

ul.Narutowicza 65, 90-131 Łódź
woj.lódzkie
tel. (042) 635-40-86
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Wydział: Wydział Filologiczny

Dziekant/sekretariat

AAzwiń
al. Kościuszki nr 65
90-514 Łódź

tel. 042 665-52-53, 042 665-52-60

email. filolog@uni.lodz.pl

http://filolog.uni.lodz.pl