Uniwersytet Łódzki

ul.Narutowicza 65, 90-131 Łódź
woj.lódzkie
tel. (042) 635-40-86
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk o Wychowaniu

Opis kierunku

AAzwiń
Oferowane specjalności: pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z gerontologią, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja przez sztukę, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Pomorska nr 46/48
91-408 Łódź

tel. 042 665-57-10

email. wnow@uni.lodz.pl
www. http://wnow.uni.lodz.pl