Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

ul.Przyjaźni 1, 62-510 Konin
woj.wielkopolskie
tel. (63) 249-72-37
fax. (63) 249-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administracja samorządowa

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Społeczno-Humanistyczny

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja trwa do 30 września 2015 r. – studia zostaną uruchomione w październiku, pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby kandydatów (po zebraniu grupy).

Uczelnia oferuje także:
– kursy i szkolenia,
– kursy językowe: hiszpański, rosyjski, włoski,
– szkolenia: informatyczne, psychologiczno-pedagogiczne.
Dodatkowe informacje
• tel. 63-249-72-34
• studia.podyplomowe@konin.edu.pl
• www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Z dniem 1 września 2015 r. zmienia się struktura uczelni. Nowy wydział:
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym: bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika, politologia, praca socjalna, zarządzanie,
Dziekanat Wydziału Społeczno-Technicznego
Ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 063 249 72 30
dziekanat.wst@konin.edu.pl
www.pwsz.konin.edu.pl
www.facebook.com/pwszkonin

Rekrutacja 063 2497237
Przyjaźni 1, 62-510 Konin
rekrutacja@konin.edu.pl