Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

ul.Przyjaźni 1, 62-510 Konin
woj.wielkopolskie
tel. (63) 249-72-37
fax. (63) 249-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dietetyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Opis kierunku

AAzwiń
sudia sacjonarne i niestacjonarne, licencjackie o profilu praktycznym
specjalności:
• poradnictwo dietetyczne
• żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Biuro Rekrutacji
Ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
www.pwsz.konin.edu.pl
rekrutacja@konin.edu.pl
tel. 632497237

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. ks. J. Popiełuszki 4
Tel. 0-63-249-71-50, fax 0-63-249-71-51
ins_wf@konin.edu.pl
rekrutacja@konin.edu.pl
www.pwsz.konin.edu.pl
www.facebook.com/pwszkonin
kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym: dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne