Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

ul.Przyjaźni 1, 62-510 Konin
woj.wielkopolskie
tel. (63) 249-72-37
fax. (63) 249-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia angielska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
FILOLOGIA, studia o profilu praktycznym, licencjackie
specjalności:
• filologia angielska z językiem i kulturą biznesu
• filologia angielska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej** NOWOŚĆ!
• filologia angielska z wiedzą o turystyce międzynarodowej i językiem niemieckim NOWOŚĆ!
• filologia angielska z wiedzą o turystyce międzynarodowej i językiem włoskim NOWOŚĆ!

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Biuro Rekrutacji
Ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
www.pwsz.konin.edu.pl
rekrutacja@konin.edu.pl
tel. 632497237

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
kierunek studiów filologia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym,
Biuro Rekrutacji
Ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
www.pwsz.konin.edu.pl
rekrutacja@konin.edu.pl
tel. 632497237