Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

ul.1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola
woj.podkarpackie
tel. (015) 844-54-88
fax. (015) 844-65-43
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ekonomia - studia licencjackie

Wydział: EKONOMICZNY

Opis kierunku

AAzwiń
specjalności:
Biznes Międzynarodowy,
Ekonomika Obrotu Celnego,
Euroregionalizm,
Gospodarka Turystyczna,
Informatyka w Zarządzaniu,
Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw,
Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Firmy,
Skarbowość i Podatki.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. Liczba miejsc jest ograniczona, zgodna z corocznie zatwierdzonym limitem przyjęć. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcia odbywają się na podstawie złożonych dokumentów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przyjęcia jest zawarcie z Uczelnią umowy o studiowanie.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 2 kwietnia 2009 do 30 września 2009 roku

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe 400zł, (wpisowe w zależności od terminu zapisu: Kwiecień i maj - 0 zł, czerwiec - 100 zł, lipiec - 200 zł, sierpień - 300 zł, wrzesień - 400 zł)

Czesne-studia stacjonarne:
2050 zł za semestr (płatne jednorazowo lub w 5 ratach po 410 zł)

Czesne-studia niestacjonarne:
1700 zł za semestr (płatne jednorazowo lub w 5 ratach po 340 zł)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 1 Sierpnia 26
37-450 Stalowa Wola
tel./fax (015)844-54-88
e-mail:dziekanat@wse.stalowawola.pl