Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

ul.Pabianicka 2, 53-339 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 364-62-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie

Wydział: Wydział Zarządzania i Marketingu

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:
- Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa Nowość 2009
- Zarządzanie wiedzą Nowość 2009
- Zarządzanie kryzysowe Nowość 2009
- Zarządzanie procesami ekologicznymi Nowość 2009
- Menadżer produktu
- Menadżer sprzedaży
- E-biznes
- Handel zagraniczny
- Komunikacja w biznesie
- Kreowanie marki
- Marketing
- Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
- Zarządzanie jakością
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Zarządzanie przedsiębiorstwem
- Technologie informatyczne w zarządzaniu

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przyjęcia na studia w naszej Uczelni odbywają się bez egzaminów wstępnych.
Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się aż do wyczerpania limitów miejsc.
Aby u nas studiować należy...

Dostarczyć:
oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis notarialny
4 zdjęcia (30x42mm podpisane na odwrocie)
kserokopię dowodu osobistego: strony 1 i 2 (nowy dowód) oraz przedłożenie dowodu osobistego celem potwierdzenia zgodności z przedstawioną kserokopią
książeczkę wojskową do sporządzenia wypisu (w przypadku mężczyzn)

Dokonać opłaty:
wpisowego 150 zł
ubezpieczenia 40 zł

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutację prowadzimy dwukrotnie w ciągu roku akademickiego. Pierwsza prowadzona jest od maja do września (na semestr zimowy), druga w okresie styczeń luty (na semestr letni).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne: 390 zł/mies.; niestacjonarne: 345 zł/mies.