PWSZ Skierniewice

ul.Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
woj.lódzkie
tel. (046) 834-40-00
fax. (046) 834-40-08
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku INFORMATYKA uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczno-informatyczne dotyczące systemów informatycznych. Poznaje zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Uzyskuje i rozwija umiejętność programowania komputerów (z wykorzystaniem podstawowych języków programowania, takich jak JAVA, C++), zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ponadto zdobywa wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Dzięki wszechstronnemu przygotowaniu jest zdolny do wykorzystywania w pracy zawodowej swojej wiedzy i umiejętności z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Absolwent poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Język angielski jest przedmiotem obligatoryjnym dla studentów. Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.
Ponadto absolwent może podjąć studia drugiego stopnia. Podczas studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) studenci uzyskują w szczególności kluczowe kompetencje w zakresie przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a przedmioty specjalistyczne umożliwiają pogłębienie ich wiedzy w jednej z dwóch proponowanych specjalności.

SPECJALNOŚCI

Systemy i sieci komputerowe
Specjalność ta przygotowuje studentów dodatkowo w zakresie problematyki:

projektowania sieci komputerowych,
realizacji sieci komputerowych,
systemów operacyjnych i użytkowych,
bezpieczeństwa sieci i informacji.
Przetwarzanie i wizualizacja danych
Specjalność ta przygotowuje studentów dodatkowo w zakresie problematyki:

projektowania i obsługi baz danych,
grafiki komputerowej i wizualizacji danych,
tworzenia gier, w tym gier dla trójwymiarowych środowisk wirtualnej rzeczywistości,
przetwarzania obrazów oraz multimediów,
projektowania serwisów internetowych,
podstawowych metod sztucznej inteligencji.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Działy informatyczne przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych i niepublicznych, własna działalność banki, firmy ubezpieczeniowe, wyodrębnione działy dużych przedsiębiorstw, administracja rządowa i samorządowa, firmy konsultingowe i zarządzające.

Opłaty

AAzwiń
Studia niestacjonarne
- w ciągu semestru- 2450 zł,
- w ciągu roku- 4900 zł