Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Politechnika Łódzka

ul.Radwańska 29, 90-924 Łódź
woj.lódzkie
tel. 42 631-20-92
fax. (42) 636-74-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Dziekant/sekretariat

AAzwiń
90-924 Łódź, al. Politechniki 6
tel. (42) 631 35 00
www.bais.p.lodz.pl