Politechnika Łódzka

ul.Radwańska 29, 90-924 Łódź
woj.lódzkie
tel. 42 631-20-92
fax. (42) 636-74-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn - studia inżynierskie

Wydział: Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Opis kierunku

AAzwiń
Zasadniczy cel kształcenia to przygotowanie absolwentów do twórczej pracy inżynierskiej oraz do prowadzenia prac badawczych związanych z rozwojem mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn. Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn będzie dobrze przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów z mechaniką oraz budową, modernizacja i eksploatacją maszyn w różnych dziedzinach przemysłu. W pierwszej fazie kształcenia absolwent uzyskuje przygotowanie z przedmiotów ogólnych, w drugiej fazie z przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych. oprócz wykształcenia technicznego absolwent zdobywa pewien zasób wiedzy z nauk ekonomicznych, organizacji, prawa, ekologii, bhp itp. Duży nacisk w kształceniu skierowany jest na opanowanie nowych technik komputerowych, jak i znajomości co najmniej jednego języka obcego poza językiem wykładowym.
Pobocznym celem kształcenia jest umożliwienie rozwoju osobowości studenta z uwzględnieniem jego zainteresowań indywidualnych w ramach minimum programowego obowiązującego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
www.rekrutacja.p.lodz.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
www.rekrutacja.p.lodz.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
90-924 Łódź, ul. Żwirki 36
tel. 42 631 32 50
www.ife.p.lodz.pl