Apeiron - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

ul.Krupnicza 3/1, 31-123 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 422-30-68
fax. (012) 421-67-25
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet