Apeiron - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

ul.Krupnicza 3/1, 31-123 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 422-30-68
fax. (012) 421-67-25
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administrowanie Bezpieczeństwem w Samorządach Lokalnych

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 1
Wydział: Wydział Nauk Społeczno-Prawnych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów podyplomowych Administrowanie Bezpieczeństwem w Samorządach Lokalnych jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych menedżerów w zakresie planowania, organizacji oraz administrowania wielowymiarową polityką bezpieczeństwa w samorządach lokalnych. Studenci zostają zapoznani z zagadnieniami bezpieczeństwa w wymiarze ogólnym i samorządowym oraz z wybranymi aspektami praktycznymi. Taka organizacja zajęć ma na celu ułatwienie przyswojenia wiadomości z zakresu objętego wykładami, jak również usystematyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie we wszystkich jego wymiarach.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia:
1) Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów.
2) Kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w dziekanacie Uczelni).
4) Cztery zdjęcia.

Opłaty

AAzwiń
3500 zł (za rok)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat:
ul. Krupnicza 3/1, 31-123 Kraków
E-mail: rektorat@apeiron.nazwa.pl
Tel.: 12/422-30-68, 12/421-67-25
Fax: 12/421-67-25, wewnętrzny 1000 (numer wewnętrzny należy wybrać tonowo podczas trwania komunikatu)
Godziny pracy dziekanatu: czwartek 14:00 - 17:00, piątek: 10:00 - 17:00, sobota 9:00 do 14:00.