Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

ul.Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-62-56
fax. (22) 827-76-71

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika:
- Pedagogika resocjalizacyjna;
- Edukacja dla rynku pracy - zarządzanie kadrami;
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
- Edukacja wczesnoszkolna;
- Edukacja dla bezpieczeństwa;
- Komunikacja społeczna;
- Zarządzanie w oświacie i przedsiebiorczość.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dokumenty niezbędne do zapisu na studia II stopnia:
dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z kserokopią);
oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z kserokopią);
podanie o przyjecie na studia;
oświadczenie o odpłatności za studia;
4 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm;
kserokopia dowodu osobistego;
potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa: 150 zł;
Czesne za rok studiów: 4.200 zł, raty miesieczne 10 x 420 zł