Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Analityka żywności

Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Opis kierunku

AAzwiń
Analityka żywności - interdyscyplinarne studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera; realizowane wspólnie z wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanowią ofertę edukacyjną dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków inżynierskich uniwersytetów, politechnik i uniwersytetów ekonomicznych. Studia mogą podjąć również absolwenci uniwersyteckich studiów licencjackich, po uzupełnieniu efektów inżynierskich w trakcie dodatkowego, płatnego semestru poprzedzającego 3-semestralne studia. Studia na kierunku Analityka żywności dostarcza wiedzy zarówno o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych, pod kątem jakości żywności i jej kontroli, a także wiedzę z zakresu chemii analitycznej oraz nowoczesnych technik analitycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy zarówno w laboratoriach kontrolnych zakładów wytwarzających i dystrybuujących żywność, jak i nadzorujących jej jakość i bezpieczeństwo.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne na kierunek Ochrona środowiska odbędzie się według następującej zasady:
1)75% limitu miejsc na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie). Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
2)uzupełnienie limitu na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez radę wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: (61) 848-70-95, 848-70-97
dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka

www.up.poznan.pl/wnoziz
e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl