Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Szczecinie

ul.Klonowica 14, 71-244 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (091) 424-08-75
fax. (091) 424-08-76
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna

Wydział: Wydział Transportu Samochodowego

Opis kierunku

AAzwiń
Bezpłatne studia inżynierskie
Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna w Szczecinie we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia w roku akademickim 2010/2011 nowy kierunek studiów inżynierskich
Edukacja techniczno informatyczna
o specjalności Multimedia w społeczeństwie informacyjnym.
Nowy kierunek studiów realizowany w ramach projektu "Rozwój potencjału dydaktycznego WSTE w Szczecinie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwia odbycie 7-semestralnych bezpłatnych studiów inżynierskich.
Studia prowadzone będą we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, co pozwoli lepiej dopasować ofertę edukacyjną do wymagań rynku pracy np. poprzez wzmocnienia praktycznych elementów nauczania.
Matematyka i fizyka już nie straszna, bezpłatne zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki i fizyki dla studentów I roku studiów.
Naszą ofertę kierujemy do absolwentów szkół średnich, którzy zainteresowani są zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu informatyki, technik multimedialnych. Specjalność "Multimedia w społeczeństwie informacyjnym "jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych takich jak: inżynier oprogramowania, web designer, specjalista ds. aplikacji, projektant multimedialnych stron WWW, architekt oprogramowania.

Absolwenci przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym.
Program studiów umożliwi zdobycie przez absolwenta tego kierunku między innymi wiedzy o:

administrowaniu i obsłudze systemów informatycznych w przemyśle, administracji i bankowości
obsłudze oprogramowania specjalistycznego
pracach wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym
zarządzaniu zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych
nauczaniu przedmiotów technicznych oraz informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych- po ukończeniu specjalności nauczycielskiej
Dużą wagę w kształceniu na tym kierunku studiów przywiązujemy do zdobycia praktycznej znajomości języków obcych, w tym przynajmniej jednego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 :

1.Pierwszy etap rekrutacji- kryteria formalne:

- Karta zgłoszenia do udziału w projekcie
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
- Podanie o przyjęcie na studia
- Świadectwo Dojrzałości
- Świadectwo ukończenia Szkoły Średniej
- Zaświadczenie lekarskie od lekarza Medycyny Pracy o możliwości studiowania na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna.

2. Drugi etap rekrutacji kryteria i wagi punktowe:

-Posiadanie na Świadectwie ukończenia Szkoły Średniej ocen:
a) bardzo dobrej z Matematyki, Informatyki lub Fizyki za każdy przedmiot 10 pkt. (łącznie 30 pkt.),
b) dobrej z Matematyki, Informatyki lub Fizyki za każdy przedmiot 5 pkt. (łącznie 15 pkt.),
c) dostatecznej Matematyki, Informatyki lub Fizyki za każdy przedmiot 2 pkt. (łącznie 6 pkt.),
- Pochodzenie z makroregionu 10 pkt.,
- Pochodzenie z terenów wiejskich 10 pkt.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin składania wymaganych dokumentów upływa :
- dla studentów studiów stacjonarnych dnia 30.09.2010 r.
- dla studentów studiów niestacjonarnych na dzień przed immatrykulacją (nie później jednak niż 31.10.2010r.).

Opłaty

AAzwiń
Studia bezpłatne

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat WSTE
71-244 Szczecin, ul. Klonowica 14
Tel. 091 42 40 875
Dziekanat czynny jest w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00, w piątki bez zjazdów w godzinach od 8:00 do 14:00, w piątki ze zjazdami w godzinach od 11:00
rektorat@wste.szczecin.pl