Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Szczecinie

ul.Klonowica 14, 71-244 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (091) 424-08-75
fax. (091) 424-08-76
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Transport

Wydział: Wydział Transportu Samochodowego

Opis kierunku

AAzwiń
Wydział Transportu Samochodowego WSTE przyjmuje kandydatów na 3,5 letnie studia inżynierskie (7 semestrów) w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) na kierunek TRANSPORT.
Studenci mają zapewnione kształcenie zarówno teoretyczne i praktyczne. Praktyki odbywają się w nowoczesnych salach laboratoryjnych, halach naprawy i obsługi samochodów.
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna - Wydział Transportu Samochodowego jest uczelnią prowadzącą pięć specjalności:
* technika samochodowa
* inżynieria i ekonomika usług
* logistyka transportu
* systemy informacyjne w transporcie
* inżynieria motocyklowa
Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera.
Studia doskonale przygotowują do pracy w biznesie motoryzacyjnym, zajęcia prowadzone są przez grupę naukowców z renomowanych uczelni technicznych w Polsce.
W miłej atmosferze, profesjonalnie - kształcimy prawdziwych pasjonatów motoryzacji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1.O przyjęciu na studia decyduje kolejność składanych dokumentów:
- podania o przyjęciu na studia,
- świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania na obranym kierunku studiów.
- dowodu osobistego,
- książeczki wojskowej,
- dowodu wpłaty wpisowego.
2. Studia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
specjalnościach:
- Technika samochodowa
- Inżynieria i ekonomika usług
- Systemy informacyjne w transporcie
- Logistyka w transporcie
- Inżynieria motocyklowa
3. Limity przyjęć na kierunek Transport:
- 100 osób studia stacjonarne
- 200 osób studia niestacjonarne

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin składania podań upływa:
- dla studentów studiów stacjonarnych dnia 30.09.2010r.
- dla studentów studiów niestacjonarnych do dnia immatrykulacji.
Limity przyjęć na kierunek Transport:
- 100 osób studia stacjonarne
- 200 osób studia niestacjonarne

Opłaty

AAzwiń
Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2009/2010
Wpisowe 400 zł
Czesne studia stacjonarne 1950 zł za semestr nauki
Czesne studia niestacjonarne 1875 zł za semestr nauki
Możliwość wnoszenia opłat z tytułu czesnego w ratach.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat WSTE
71-244 Szczecin, ul. Klonowica 14
Tel. 091 42 40 875
Dziekanat czynny jest w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00, w piątki bez zjazdów w godzinach od 8:00 do 14:00, w piątki ze zjazdami w godzinach od 11:00
rektorat@wste.szczecin.pl