Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

ul.Stabłowicka 95, 54-062 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 349-06-40
fax. (071) 349-06-40
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu rozpoczęła działalność po otrzymaniu wpisu do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 113/ 2002 i uzyskała osobowość prawną. Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu jest pierwszą na Dolnym Śląsku niepaństwową uczelnią kształcącą studentów w zakresie nauk humanistycznych, technicznych i nauk o kulturze fizycznej.

Uczelnia kształci m.in. architektów wnętrz, geodetów, fizjoterapeutów oraz specjalistów od architektury i urbanistyki. Absolwenci Wyższej szkoły Humanistycznej są odpowiednio przygotowani do pracy w urzędach, instytucjach publicznych, a także w przedsiębiorstwach oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Komfort i wygoda

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu posiada trzy bazy dydaktyczno szkoleniowe: przy ul. Wojrowickiej 58 w budynku XV LO , budynku przy ul. Stabłowickiej 95, oraz oddanym w 2011 r do użytku budynku przy ul. Robotniczej 70 B.

W skład bazy naszej uczelni wchodzą między innymi: sale wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i ćwiczeniowy, pracownie malarstwa i rzeźby, sale komputerowe z nieograniczonym dostępem do Internetu, kafejka internetowa. Ponadto w szkole funkcjonuje bezprzewodowa sieć WiFi. Oprócz tego dostępne są sale do nauki języków obcych, czytelnia i biblioteka. Również w obrębie naszej uczelni działa bufet, punkt ksero, a także obszerny parking.

Władze uczelni kładą duży nacisk nie tylko na rozwój intelektualny studentów, ale również na ich rozwój fizyczny. Studenci w ramach prowadzonych zajęć mogą korzystać z sal gimnastycznych, siłowni, basenu, boisk.

Misja uczelni

Nasza uczelnia została powołana z myślą o potrzebach społeczności lokalnej Dolnego Śląska. Wrocław będący stolicą płd.-zach. części Polski jest dużym ośrodkiem edukacyjnym z wieloletnią tradycją, gdzie rokrocznie opuszcza mury uczelni duża ilość absolwentów, którzy bez większych problemów znajdują zatrudnienie na wymagającym rynku pracy.

Młodzi ludzie zainteresowani są zdobyciem wiedzy na najwyższym poziomie, dzięki czemu będą bardziej konkurencyjni na rynku polskim i zagranicznym. Wyższa Szkoła Humanistyczna podjęła wyzwanie, aby stać się wiodącą uczelnią nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w Polsce. Naszą ambicją jest takie wszechstronne wykształcenie absolwentów Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu i wyposażenie ich w kwalifikacje wystarczające by konkurować z najlepszymi na krajowych i zagranicznych rynkach pracy.

Władze uczelni

AAzwiń

REKTOR

dr inż. Bożena Kwasińska

Kanclerz

Wacław Łączyński

Dziekan Wydziału Artystyczno-Technicznego

dr Michał Ambroż

Zakład Architektury Wnętrz - Kierownik

dr Michał Ambroż

email: m.ambroz@humanistyczna.pl

Zakład Nauk Technicznych - Kierownik

dr inż. Bożena Kwasińska

email: b.kwasinska@humanistyczna.pl

Senat Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu jest organem opiniującym wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni. Tworzą go władze rektorskie i dziekańskie, powołani pracownicy naukowi, przedstawiciele założyciela Uczelni oraz reprezentanci studentów.

Program stypendialny WSH

AAzwiń

Program skierowany jest do maturzystów oraz aktualnych studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu.

Stypendium "Diamentowy i Złoty Indeks"

Warunkiem uzyskania diamentowego indeksu jest:

 1. Dla maturzystów zdających maturę według nowych zasad:
  • ukończenie szkoły średniej z oceną powyżej 4.75,
  • udział w olimpiadach i konkursach wiedzy na szczeblu krajowym i w fazie finałowej na etapie wojewódzkim.
 2. Dla maturzystów zdających maturę według starych zasad:
  • uzyskanie średniej arytmetycznej ocen końcowych na świadectwie dojrzałości (bez ocen z przedmiotów zdawanych na maturze) powyżej 4.75
 3. Uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły średniej (stara i nowa matura) ocen powyżej 4.50 z przedmiotów, które są kierunkowymi dla danego rodzaju studiów:
  • dla studiów inżynierskich: język obcy, matematyka, fizyka
  • dla fizjoterapii: język obcy, chemia i biologia
  • dla architektury wnętrz: język obcy, wiedza o kulturze, historia

Warunkiem uzyskania złotego indeksu jest:

 1. Dla maturzystów zdających maturę według nowych zasad:
  • ukończenie szkoły średniej z oceną powyżej 4,50.
  • udział w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim.
 2. Dla maturzystów zdających maturę według starych zasad:
  • uzyskanie średniej arytmetycznej ocen końcowych na świadectwie dojrzałości (bez ocen z przedmiotów zdawanych na maturze) pow. 4,50.
  • udział w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim.
 3. Uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły średniej (stara i nowa matura) ocen powyżej 4.50 z przedmiotów, które są kierunkowymi dla danego rodzaju studiów:
  • dla studiów inżynierskich: język obcy, matematyka, fizyka
  • dla fizjoterapii: język obcy, chemia i biologia
  • dla architektury wnętrz: język obcy, wiedza o kulturze, historia

Stypendium Sportowe

Na początku roku akademickiego 2006/2007 Założyciel Wyższej Szkoły Humanistycznej, zapoczątkował nową formę nagradzania studentów naszej Uczelni. Stypendium Sportowe za wybitne osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach sportu przyznaje się za zajęcie:

 • miejsca medalowego w zawodach rangi olimpijskiej, mistrzostw świata, Europy w wysokości kwoty czesnego równoważnego opłacie czesnego liczonego do końca studiów
 • miejsca punktowanego od 4 do 8 w zawodach rangi olimpijskiej, mistrzostwa świata, Europy w wysokości kwoty czesnego równoważnego za jeden rok studiów.

Stypendium Naukowe, Socjalne

W Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu funkcjonuje system stypendialny, który pozwala obniżyć koszty nauki osobom legitymującym się wysokimi wynikami oraz ułatwić naukę osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Student może ubiegać się o pomoc w formie:
 1. stypendium socjalnego,
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium za wyniki w nauce i sporcie (stypendium naukowe),
 4. stypendium na wyżywienie,
 5. stypendium mieszkaniowego,
 6. zapomogi.
Student może sie również ubiegać o:
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Galeria

zwiń