Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

ul.Stabłowicka 95, 54-062 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 349-06-40
fax. (071) 349-06-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura i urbanistyka - studia inżynierskie

Opis kierunku

AAzwiń
Przestrzeń obrazuje sprawy ludzi, życie ludzi i ich historięPrzestrzeń potrzebuje osób twórczych, ze zdolnościami manualnymi, zainteresowanych sprawami społeczno-gospodarczymi, kulturalnymi, potrafiących tę przestrzeń wykreować budynki, ich wnętrza, infrastrukturę, miasta, tak, jak zmienia się życie, gospodarka, kultura, potrzeby i pragnienia ludzi. Jeśli posiadasz te cechy, proponujemy Ci kierunek przyszłości- Architekturę i Urbanistykę. Jeśli chcesz decydować jak ma wyglądać przestrzeń i potrafisz do swoich pomysłów przekonać innych, wybierz prestiżowy zawód architekta i kształtuj przestrzeń!

Studia przygotowują do twórczej pracy projektowej: zarówno budynków, ich wnętrz, po zespoły urbanistyczne, zagospodarowanie przestrzeni miejskich i wiejskich. Student ma możliwość tworzenia własnych projektów budynków, zagospodarowania przestrzennego zgodnego z naturą, uwzględniającego różnorodne potrzeby człowieka, szanujących cechy każdego z jej użytkowników.

Kierunek Architektura i Urbanistyka daje ogromne możliwości zawodowe, ponieważ program kształcenia obejmuje przedmioty inżynierskie, humanistyczne oraz plastyczne, dzięki czemu absolwent kierunku może się realizować się na wielu płaszczyznach.

W trakcie nauki student poznaje zasady i wartości obowiązujące we współczesnym kształtowaniu obszarów zurbanizowanych, przygotowuje się do roli urbanisty- wizjonera, kreatora przestrzeni zurbanizowanej, doradcy i przedstawiciela różnych grup społecznych; przygotowuje się do twórczej pracy projektowej, zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny projektowania architektonicznego, konserwatorskiego, architektury krajobrazu, sztuki, historii i teorii architektury i urbanistyki, poznaje technologię budowania i wyposażania obiektów, zasady rozwiązywania problemów prawnych i ekonomicznych procesu inwestycyjnego, budowy miast, zasad gospodarowania przestrzenią.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studentem Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym.

Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- podanie;
- karta zgłoszenia;
- deklaracja opłat miesięcznych lub deklaracja opłaty semestralnej;
- świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (oryginał lub odpis);
- 4 zdjęcia ;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki (dla kierunku fizjoterapia zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nakui od lekarza medycyny pracy).
- ksero dowodu osobistego;
- dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) - (ksero str. 1,2,6);
- podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacji);
- kopia dowodu wpłaty wpisowego na konto szkoły.

Punkt rekrutacyjny I (Dziekanat WSH)
ul. Stabłowicka 95

Godziny pracy:
poniedziałek piatek 9:00-15:30
tel. 071 349-06-43, 071 349-06-44
e-mail: rekrutacja@wsh.wroc.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

AAzwiń
Studentom proponujemy następujące zniżki:

2% dla płacących za semestr z góry;
4% dla płacących za rok z góry;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Główny

ul. Stabłowicka 95
tel. 071 349-06-43
tel. 071 349-06-44
e-mail: dziekanat@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek - 8.30-15.30
sobota - niedziela - 8.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych


Dziekanat dla kierunku Architektura Wnętrz

ul. Grabiszyńska 241, budynek Hutmenu pok.205
tel. 071 339-12-28
tel.komórkowy - 728336378
emial:grabiszynska@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - wtorek - 7.30-15.30
środa - 7.30-17.00
czwartek - piątek - 7.30-15.30
sobota - niedziela - 7.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych