Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

ul.Stabłowicka 95, 54-062 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 349-06-40
fax. (071) 349-06-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Audyt energetyczny i certyfikacja

Kategoria: Audyt

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, które są zainteresowane wykonywaniem analizy pozwalającej ocenić poziom zużycia energii w budynku oraz wskazania możliwości poprawy istniejącego stanu.

Osoba, która ukończy studia podyplomowe z wynikiem pozytywnym, zgodnie z ustawą Prawa budowlanego, uzyskuje kwalifikacje do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Organizacja i przebieg zajęć:

Studia Podyplomowe obejmują 250 godzin zajęć dydaktycznych, wykładów, seminariów, ćwiczeń i testów wiedzy.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu. Nauka trwa 2 semestry.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- karta zgłoszenia: (pobierz druk);
- odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia;
- ksero dowodu osobistego;
- kopia dowodu wpłaty wpisowego na konto szkoły.
- podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacji);

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe - 150 zł.
Czesne miesięczne: 380 zł.

Studentom proponujemy następujące zniżki:

2% dla płacących za semestr z góry;
4% dla płacących za rok z góry;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Główny

ul. Stabłowicka 95
tel. 071 349-06-43
tel. 071 349-06-44
e-mail: dziekanat@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek - 8.30-15.30
sobota - niedziela - 8.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych


Dziekanat dla kierunku Architektura Wnętrz

ul. Grabiszyńska 241, budynek Hutmenu pok.205
tel. 071 339-12-28
tel.komórkowy - 728336378
emial:grabiszynska@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - wtorek - 7.30-15.30
środa - 7.30-17.00
czwartek - piątek - 7.30-15.30
sobota - niedziela - 7.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych