Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

ul.Stabłowicka 95, 54-062 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 349-06-40
fax. (071) 349-06-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

Kategoria: Audyt

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia organizowane są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej S.A. w Warszawie

Adresatami studiów są pracownicy komórek audytu wewnętrznego instytucji finansowych (banki, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i inne), przedsiębiorstw oraz administracji samorządowej. Uczestnikami mogą być osoby z wykształceniem wyższym, (co najmniej licencjackim) oraz osoby studiujące na ostatnim roku studiów wyższych.

Organizacja i przebieg zajęć:

Studia Podyplomowe obejmują 215 godzin zajęć dydaktycznych, wykładów, seminariów, ćwiczeń i testów wiedzy. Nauka trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele przez 15 tygodni w roku akademickim.

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców-praktyków z dziedziny kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania: Akademii Ekonomicznej oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

W ramach Studiów słuchacze zobowiązani są do zaliczeń egzaminów objętych programem Studiów oraz obrony pracy dyplomowej. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów Podyplomowych.

Absolwent studiów otrzymuje oprócz dyplomu Wyższej Szkoły Humanistycznej również certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (zdobycie kwalifikacji Audytora Wewnętrznego II stopnia) oraz wpisany jest na KRAJOWĄ LISTĘ KONTROLERÓW WEWNĘTRZNYCH.

Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele dwa razy w miesiącu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- karta zgłoszenia: (pobierz druk);
- odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia;
- ksero dowodu osobistego;
- kopia dowodu wpłaty wpisowego na konto szkoły.
- podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacji);

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe - 150 zł.
Czesne miesięczne: 350 zł.
Proces dyplomowania: 350 zł.

Studentom proponujemy następujące zniżki:

2% dla płacących za semestr z góry;
4% dla płacących za rok z góry;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Główny

ul. Stabłowicka 95
tel. 071 349-06-43
tel. 071 349-06-44
e-mail: dziekanat@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek - 8.30-15.30
sobota - niedziela - 8.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych


Dziekanat dla kierunku Architektura Wnętrz

ul. Grabiszyńska 241, budynek Hutmenu pok.205
tel. 071 339-12-28
tel.komórkowy - 728336378
emial:grabiszynska@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - wtorek - 7.30-15.30
środa - 7.30-17.00
czwartek - piątek - 7.30-15.30
sobota - niedziela - 7.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych