Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

ul.Stabłowicka 95, 54-062 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 349-06-40
fax. (071) 349-06-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie Słuchacza do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących profesjonalnie pośredniczyć w obrocie nieruchomościami i uzyskać tytuł zawodowy licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Przepisy wykonawcze z dn. 18 sierpnia 1998r. do Ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzają licencje zawodowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami (Dz. U. 115 z dn. 4.09.98r.). Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o licencję zawodową mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe, które ukończą studia podyplomowe z tego zakresu i zrealizują 6-miesięczną praktykę zawodową.

Studia podyplomowe to pierwszy etap przygotowujący uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Firma "Wapol" Pomaga również w organizacji praktyki zawodowej.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym (w soboty i niedziele), dwa zjazdy w miesiącu, w godzinach od 9.00 do 15.30 (8 godz. lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w budynku XV L.O. we Wrocławiu przy ulicy Wojrowickiej 58.

Program studiów podyplomowych z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami został zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 12 października 2007. Jest on zgodny z minimum programowym ogłoszonym w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- karta zgłoszenia: (pobierz druk);
- odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia;
- ksero dowodu osobistego;
- kopia dowodu wpłaty wpisowego na konto szkoły.
- podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacji);

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe: 150 zł.
Czesne miesięczne: 320 zł.

Studentom proponujemy następujące zniżki:

2% dla płacących za semestr z góry;
4% dla płacących za rok z góry;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Główny

ul. Stabłowicka 95
tel. 071 349-06-43
tel. 071 349-06-44
e-mail: dziekanat@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek - 8.30-15.30
sobota - niedziela - 8.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych


Dziekanat dla kierunku Architektura Wnętrz

ul. Grabiszyńska 241, budynek Hutmenu pok.205
tel. 071 339-12-28
tel.komórkowy - 728336378
emial:grabiszynska@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - wtorek - 7.30-15.30
środa - 7.30-17.00
czwartek - piątek - 7.30-15.30
sobota - niedziela - 7.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych