Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

ul.Stabłowicka 95, 54-062 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 349-06-40
fax. (071) 349-06-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Wycena Nieruchomości

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących uzyskać tytuł zawodowy i wykonywać zawód licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1218 z 2007 r.) o licencję zawodową mogą ubiegać się osoby posiadające wyższe wykształcenie magisterskie , które ukończyły studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, odbyły roczną praktykę zawodową i przystąpiły do egzaminu końcowego.

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie Słuchacza do profesjonalnego wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym (w soboty i niedziele), dwa zjazdy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w budynku XV L.O. we Wrocławiu przy ulicy Wojrowickiej 58.

Program studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości został zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 12 października 2007. Jest on zgodny z minimum programowym ogłoszonym w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- karta zgłoszenia: (pobierz druk);
- odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia;
- ksero dowodu osobistego;
- kopia dowodu wpłaty wpisowego na konto szkoły.
- podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacji);

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe: 150 zł.
Czesne miesięczne: 350 zł

Studentom proponujemy następujące zniżki:

2% dla płacących za semestr z góry;
4% dla płacących za rok z góry;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Główny

ul. Stabłowicka 95
tel. 071 349-06-43
tel. 071 349-06-44
e-mail: dziekanat@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek - 8.30-15.30
sobota - niedziela - 8.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych


Dziekanat dla kierunku Architektura Wnętrz

ul. Grabiszyńska 241, budynek Hutmenu pok.205
tel. 071 339-12-28
tel.komórkowy - 728336378
emial:grabiszynska@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - wtorek - 7.30-15.30
środa - 7.30-17.00
czwartek - piątek - 7.30-15.30
sobota - niedziela - 7.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych