Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

ul.Stabłowicka 95, 54-062 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 349-06-40
fax. (071) 349-06-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie Nieruchomościami

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Jest adresowany do: właścicieli i zarządców nieruchomości, członków wspólnot mieszkaniowych, pracowników zarządów domów komunalnych i innych osób zainteresowanych uzyskaniem licencji w zawodzie zarządcy nieruchomości.

Przepisy wykonawcze z dn. 18 sierpnia 1998 r. do Ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziły licencje zawodowe dla zarządców nieruchomości (Dz.U. 115 z dn. 4.09.98r.). Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r.o licencję zawodową mogą ubiegać się osoby posiadające wyższe wykształcenie, które ukończą studia podyplomowe z tego zakresu i zrealizują 6-miesięczną praktykę zawodową.

Studia podyplomowe są adresowane do: właścicieli i zarządców nieruchomości, członków wspólnot mieszkaniowych, pracowników zarządów domów komunalnych i innych osób zainteresowanych uzyskaniem licencji w zawodzie zarządcy nieruchomości.

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (w soboty i niedziele) w godzinach od 8.00 do 15.30 (8 godz. lekcyjnych). Wykłady prowadzone są w budynku XV L.O. we Wrocławiu przy ulicy Wojrowickiej 58.

Program studiów podyplomowych z pośrednictwa z zarządzania nieruchomościami został zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 12 października 2007. Jest on zgodny z minimum programowym ogłoszonym w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- karta zgłoszenia: (pobierz druk);
- odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia;
- ksero dowodu osobistego;
- kopia dowodu wpłaty wpisowego na konto szkoły.
- podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacji);

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe: 150 zł.
Czesne miesięczne: 320 zł.

Studentom proponujemy następujące zniżki:

2% dla płacących za semestr z góry;
4% dla płacących za rok z góry;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Główny

ul. Stabłowicka 95
tel. 071 349-06-43
tel. 071 349-06-44
e-mail: dziekanat@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek - 8.30-15.30
sobota - niedziela - 8.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych


Dziekanat dla kierunku Architektura Wnętrz

ul. Grabiszyńska 241, budynek Hutmenu pok.205
tel. 071 339-12-28
tel.komórkowy - 728336378
emial:grabiszynska@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - wtorek - 7.30-15.30
środa - 7.30-17.00
czwartek - piątek - 7.30-15.30
sobota - niedziela - 7.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych