Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

ul.Stabłowicka 95, 54-062 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 349-06-40
fax. (071) 349-06-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura wnętrz

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 3,5 roku- 7 semestrów.
Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł zawodowy licencjata sztuki, architekta wnętrz.

W ramach studiów architektury wnętrz studenci zdobywają gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, zostają przygotowani do zespołowej i indywidualnej, interdyscyplinarnej pracy projektowej oraz do organizowania działalności projektowej.

Kształcenie nakierowane jest na rozwijanie umiejętności kreacyjnych z uwzględnieniem zasad logiki strukturalnej budowli, mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz, ergonomii i akustyki i przy wykorzystaniu walorów barwy i światła.
Dużą uwagę przywiązuję się do nabycia wiedzy i umiejętności projektowania różnego rodzaju wnętrz. Traktuje się je jako integrację zagadnień użytkowych, technicznych i estetycznych z uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi i społecznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu racji ekonomicznych w celu stworzenia zamierzonych komunikatów wizualnych.

Studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz kształcą nowoczesnych specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni przez działalność w zakresie:
- projektowania nowych wnętrz o wielorakim znaczeniu,
- aranżacji wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu,
- rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych, kulturowych czy stylowych, w tym zabytkowych,
- adaptacji wnętrz o różnym charakterze,
- projektowania miejsca pracy, odpoczynku i rekreacji, zieleni i wyposażenia terenów, wystaw,
- współpracy w zespołach projektowych, zarówno przy realizacji wnętrz nowych, jak i pracach adaptacyjnych i modernizacyjnych.

Studenci uzyskują praktyczne kompetencje niezbędne do prowadzenia działalności
zawodowej oraz podstawy do dalszego kontynuowania nauki na studiach II stopnia - magisterskich.

Uwzględniając zainteresowania indywidualne studentów w programie studiów, wyróżniono grupę przedmiotów, których studiowanie zależy od indywidualnych wyborów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studentem Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym.

Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- podanie;
- karta zgłoszenia;
- deklaracja opłat miesięcznych lub deklaracja opłaty semestralnej;
- świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (oryginał lub odpis);
- 4 zdjęcia ;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki (dla kierunku fizjoterapia zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nakui od lekarza medycyny pracy).
- ksero dowodu osobistego;
- dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) - (ksero str. 1,2,6);
- podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacji);
- kopia dowodu wpłaty wpisowego na konto szkoły.

Punkt rekrutacyjny I (Dziekanat WSH)
ul. Stabłowicka 95

Godziny pracy:
poniedziałek piatek 9:00-15:30
tel. 071 349-06-43, 071 349-06-44
e-mail: rekrutacja@wsh.wroc.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Studentom proponujemy następujące zniżki:

2% dla płacących za semestr z góry;
4% dla płacących za rok z góry;

Wpisowe - 300 zł

Architektura Wnętrz: stacjonarne 550 zł, niestacjonarne 530 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Główny

ul. Stabłowicka 95
tel. 071 349-06-43
tel. 071 349-06-44
e-mail: dziekanat@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek - 8.30-15.30
sobota - niedziela - 8.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych


Dziekanat dla kierunku Architektura Wnętrz

ul. Grabiszyńska 241, budynek Hutmenu pok.205
tel. 071 339-12-28
tel.komórkowy - 728336378
emial:grabiszynska@wsh.wroc.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - wtorek - 7.30-15.30
środa - 7.30-17.00
czwartek - piątek - 7.30-15.30
sobota - niedziela - 7.30-15.30 - w terminie zjazdów studentów zaocznych