Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Handel Zagraniczny

Kategoria: Stosunki międzynarodowe

Czas trwania (semestry): 1
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cele i charakterystyka studiów

1) W obszarze wiedzy: Określenie miejsca handlu zagranicznego i eksportu w polityce gospodarczej i doktrynie ekonomicznej. Zidentyfikowanie i określenie miejsca i funkcji procesów integracyjnych i liberalizacyjnych w kształtowaniu światowego systemu handlu. Przekazanie wiedzy o funkcjach handlu zagranicznego w oparciu o przeprowadzenie wieloaspektowego przeglądu teorii i modeli wykorzystywanych w praktyce rozwoju gospodarczego.
2) W obszarze umiejętności: wykształcenie umiejętności interpretacji zjawisk handlowych, wykształcenie umiejętności kalkulacji transakcji kupna sprzedaży w obrotach zagranicznych i kalkulacji ceny, nabycie wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania formuł handlowych i doboru form zapłat do specyfiki transakcji. Wykształcenie umiejętności komunikacyjnych i biznesowych w języku angielskim/niemieckim.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które pragną zdobyć/poszerzyć wiedzę z zakresu handlu zagranicznego: osoby zarządzające/pracownicy działów handlu/zakupów/marketingu, a także właściciele firm, którzy już prowadzą lub planują rozpocząć wymianę międzynarodową.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia
- formularz zgłoszeniowy załącznik 1
- oświadczenie o pokryciu kosztów załącznik 2 lub 3
2 zdjęcia (37mm x 45mm)
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
- kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
- dowód wpłaty wpisowego (jeżeli jest wymagane)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin zakończenia rekrutacji: 2012-10-15

Opłaty

AAzwiń
5000 PLN (możliwa płatność w 2 ratach, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w 4 ratach)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek A1 I p.
Kierownik dziekanatu studiów stacjonarnych
tel. 071 36 80 900
Godziny otwarcia

* Poniedziałek: od 11.00 do 13.00
* Wtorek: od 11.00 do 13.00
* Czwartek: od 11.00 do 13.00
* Piątek: od 11.00 do 13.00
* W środę dziekanat jest nieczynny

Dyżur telefoniczny codziennie w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 13.00 do 15.00.

Budynek A1 I p.
Kierownik dziekanatu studiów niestacjonarnych

tel. (71) 36-80-152; (71) 36-72-867
fax: (71) 36-80-912
krystyna.szewczyk@ue.wroc.pl
dyżur: pn