Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ubezpieczenia i Prawo Medyczne w Zarządzaniu Ochroną Zdrowia

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów Podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą zarówno w publicznym, jak i prywatnym obszarze zmieniającego się systemu ochrony zdrowia. Szczególny nacisk położony jest na problematykę prawa medycznego i ubezpieczeń.
Adresaci

Oferta skierowana jest do szerokiego grona osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, w tym Dyrektorów, Ordynatorów, Pielęgniarek, innych pracowników jednostek ochrony zdrowia, w tym także prywatnych placówek medycznych oraz instytucji ubezpieczeniowych czy też Samorządów jako Organów Założycielskich. Uczestnikami studiów mogą być także wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie prawa medycznego i ubezpieczeń oraz nowoczesnego zarządzania.
Studia są też doskonałą ofertą dla tych, którzy pragną zdobyć nowy i atrakcyjny zawód.
Oferowane studia podyplomowe spełniają wymogi kwalifikacyjne na stanowiska kierownicze w jednostkach opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2000 r.

W interesie Nas Wszystkich jest właściwe rozumienie prawa medycznego, możliwości i ograniczeń stawianych przez ubezpieczenia oraz pojecie procesów zarządzania, umiejętne zmaganie się z problemami i konstruktywne poszukiwanie rozwiązań. Studia te dają ku temu jak najlepszą podstawę.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia
- formularz zgłoszeniowy załącznik 1
- oświadczenie o pokryciu kosztów załącznik 2 lub 3
2 zdjęcia (37mm x 45mm)
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
- kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
- dowód wpłaty wpisowego (jeżeli jest wymagane)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin zakończenia rekrutacji: 2012-09-30

Opłaty

AAzwiń
3850 PLN (Cena w zależności od liczby słuchaczy - płatne jednorazowo bądź w 2 ratach dokonanych przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwszą wpłatę należy dokonać w terminie 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia o uruchomienia Studiów)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek A1 I p.
Kierownik dziekanatu studiów stacjonarnych
tel. 071 36 80 900
Godziny otwarcia

* Poniedziałek: od 11.00 do 13.00
* Wtorek: od 11.00 do 13.00
* Czwartek: od 11.00 do 13.00
* Piątek: od 11.00 do 13.00
* W środę dziekanat jest nieczynny

Dyżur telefoniczny codziennie w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 13.00 do 15.00.

Budynek A1 I p.
Kierownik dziekanatu studiów niestacjonarnych

tel. (71) 36-80-152; (71) 36-72-867
fax: (71) 36-80-912
krystyna.szewczyk@ue.wroc.pl
dyżur: pn