Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie Wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda.

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cele i charakterystyka studiów

Przy tworzeniu Studiów ściśle współpracują ze sobą dwie Katedry:
- Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością z Wydziału ZIF (ed. 2. 2011/2012)
- Katedra Finansów z Wydziału NE (organizacja ed. 1. 2010/2011 oraz ed. 3. 2012/2013)


Przekazanie praktycznych umiejętności związanych z:
- zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa
- wyceną przedsiębiorstw giełdowych i prywatnych
- oceną efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne, zdobyte w trakcie Studiów, będzie można wykorzystywać m.in. w następujących obszarach:

- rynki finansowe inwestowanie i zarządzanie ryzykiem,
- finanse przedsiębiorstw planowanie i ocena projektów,
- pozyskiwanie kapitału od VC/PE/busines angels/ NewConnect,
- inwestycje, bankowość korporacyjna,
- investment management, analiza papierów wartościowych, usługi maklerskie,
- konsulting biura rachunkowe, kancelarie prawne, biura nieruchomości, specjaliści od investor relations, doradcy finansowi,
- nadzór korporacyjny instytucje publiczne zarządzające majątkiem skarbu Państwa lub nadzorujące spółki komunalne, nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwach prywatnych
- rady nadzorcze.

Wartością dodaną będzie poznanie szerokiego spektrum wiedzy dotyczącej generowania wartości przez przedsiębiorstwa oraz nabycie umiejętności praktycznych, w wykorzystaniu narzędzi z obszaru finansów, przydatnych do oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych (większość zajęć ma charakter praktyczny, dlatego wymagana jest podstawowa znajomość programu MS Excel).
Słuchacze otrzymują dostęp do pełnej wersji portalu Stockwatch.pl

Adresaci

Jesteśmy otwarci na osoby zainteresowane finansami, gotowe poszerzyć swoją wiedzę z obszaru wyceny i zarządzania wartością oraz doskonalić umiejętności analityczne, posiadające tytuł licencjata lub magistra (wymóg formalny), i w szczególności zawodowo zajmujące się (lub chcące w przyszłości zajmować się):

- zarządzaniem przedsiębiorstwami, które docelowo będą chciały pozyskać kapitał z rynków finansowych: od funduszy inwestycyjnych/ funduszy private equity/ venture capital, z New Connect, z Catalyst lub docelowo z GPW,
- finansami przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu,
- fuzjami i przejęciami,
- wyceną przedsiębiorstw i
- oceną efektywności finansowej projektów inwestycyjnych,
- pozyskiwaniem kapitału,
- przygotowywaniem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw, zwłaszcza podporządkowanych kreowaniu wartości dla właścicieli,
- osoby, które chciałyby poznać metody wyceny przedsiębiorstw, w szczególności metody dochodowe.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia
- formularz zgłoszeniowy załącznik 1
- oświadczenie o pokryciu kosztów załącznik 2 lub 3
2 zdjęcia (37mm x 45mm)
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
- kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
- dowód wpłaty wpisowego (jeżeli jest wymagane)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin zakończenia rekrutacji: 2012-10-30

Opłaty

AAzwiń
5200 PLN (Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty. Przy składaniu dokumentów należy przygotować oświadczenie o zobowiązaniu się do opłacenia dwóch rat przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w poszczególnych semestrach. Przed złożeniem dokumentów należy wpłacić 200 zł jako wpisowe, które jest wliczane w cenę Studium. Opłaty za studia podyplomowe organizowane na Wydziałach IE, NE i ZIF (Wrocław) prosimy wnosić na konto: Bank Pekao SA nr 23 1240 6814 1111 0000 4938 8642 Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 52-345 Wrocław Tytuł wpłaty: "SP ZW.IRG ed.3")

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek A1 I p.
Kierownik dziekanatu studiów stacjonarnych
tel. 071 36 80 900
Godziny otwarcia

* Poniedziałek: od 11.00 do 13.00
* Wtorek: od 11.00 do 13.00
* Czwartek: od 11.00 do 13.00
* Piątek: od 11.00 do 13.00
* W środę dziekanat jest nieczynny

Dyżur telefoniczny codziennie w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 13.00 do 15.00.

Budynek A1 I p.
Kierownik dziekanatu studiów niestacjonarnych

tel. (71) 36-80-152; (71) 36-72-867
fax: (71) 36-80-912
krystyna.szewczyk@ue.wroc.pl
dyżur: pn